Aspectu werkt vanuit twee kerndisciplines. De eerste is het ontwikkelen en behouden van inzicht door middel van monitoring en het ontwikkelen van het verhaal achter de cijfers en de tweede kerndiscipline is sturing en verandering. Beide disciplines zijn verbonden door inzicht en datasturing. Vanuit deze kerndisciplines ondersteunen wij gemeenten en regio's bij het vergroten van de beheersbaarheid van het Sociaal Domein.

Monitoring en inzicht

Inzicht is de basis voor verbetering en beheersing. Wij hebben in de praktijk ervaren dat veel organisaties in het sociaal domein in de dagelijkse turbulentie de (strategische) hoofdlijnen en ongewenste ontwikkelingen niet altijd de gewenste aandacht kunnen geven. Wij hebben een methodiek en instrumenten ontwikkeld om meer inzicht te verkrijgen in het gebruik van voorzieningen en de kosten in het sociaal domein. Hierdoor ontstaat een steviger basis om sturing en focus op te baseren.

Sturing en inzicht

Het sociaal domein kent vele uitdagingen. Zowel op de inhoud (het leveren van passende ondersteuning), als ten aanzien van de (financiële) beheersbaarheid liggen er diverse uitdagingen. Het is de kunst om deze te verbinden om te voorkomen dat er 'losse' bewegingen en interventies worden ingezet gedreven door 'geïsoleerde gebeurtenissen'.

Aspectu ondersteunt om tot samenhangend beleid, sturing en doorontwikkeling van het Sociaal Domein te komen. De aanpak is gebaseerd op inzicht en onze visie op de gehele keten en de onderlinge netwerkrelaties tussen stakeholders daarin.